רכב חברה – הפחתה זמנית ב- "שווי השימוש ברכב" לרכב חשמלי, הייבריד ופלאג-אין

עובד שמעסיקו מעמיד לרשותו רכב, משלם על כך מס הכנסה לפי שווי השימוש ברכב הקבוע בתקנות מס  הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987 ("תקנות השווי"). מאז תיקון 2009 לתקנות השווי, שווי השימוש ברכב הוא מכפלה של שיעור אחוזי לפי מחיר קבוצות מחירים במחיר הרכב בהתאם לקבוצה, לפי סעיף 2(א) לתקנות השווי, הקובע כך:

"השווי לכל חודש של השימוש ברכב, למעט אופנוע כאמור בתקנת משנה (ב), שהועמד לרשות העובד, יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המתואם לצרכן של הרכב בשיעור שווי השימוש, שהוא מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים".

בהוראת שעה שפורסמה ב-27/10/15 (תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(הוראת שעה), תשע"ו-2005), נקבעו הפחתות בשווי השימוש ברכב בסכומים של 500/1,000 ש"ח לחודש מהסכומים הקבועים בתקנות השווי, בגין רכבים ירוקים (הייבריד, חשמלי או פלאג אין), בסיווג M1 או N1  (כאמור בסעיף 271א(ד) לתקנות התעבורה), אשר נרשמו לראשונה לפני יום 01/01/2010 ("יום התחילה" בתקנה 5(א) לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(תיקון), התש"ע-2009) או לאחריו לפי העניין.

ההפחתות לפי הוראת השעה הן מיום 01/07/15 עד יום 31/12/17.

לפי הוראת השעה:

"רכב משולב מנוע (hybrid)" – רכב בעל מנוע בוכנה סירוגי בשריפה פנימית המוצת בניצוץ ומנוע חשמלי, אשר יכול לפעול יחד עם מנוע הבוכנה כאמור או במקומו, לצורך הנעת הרכב; אם נרשם לראשונה לפני יום התחילה – הפחתה של 500 ש"ח לחודש, בין שנרשם לפני יום התחילה (ואז ממשיכה לחול התוספת לתקנות השווי שבוטלה בשנת 2009) ובין שנרשם אחרי יום התחילה (חישוב שווי אחוזי ממחיר הרכב).

"רכב חשמלי" – רכב שמונע במנוע חשמלי בלבד, שלא הותקן בו מנוע בוכנה סירוגי בשריפה פנימית ושנטען ממקור חשמל חיצוני לרכב; "רכב פלאג-אין" – רכב משולב מנוע (hybrid), בתנאי שהוא בעל ציון ירוק שאינו עולה על 100 ומצבר בעל קיבולת העולה על KWH 3 המשמש להנעת הרכב הנטען ממקור חשמל חיצוני לרכב; לעניין זה, "ציון ירוק" – כהגדרתו בכלל 6 לכללים נוספים (ישראליים) לפרק 87 לתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב-2012. לגבי רכבים אלה שנרשמו לראשונה מיום התחילה, הפחתה של 1,000 ש"ח לחודש (עובד שמקבל הפחתה בגין רכב פלאג-אין אינו זכאי לקבל גם את ההנחה עבור רכב הייבריד).

ע"פ תקנה 271א לתקנות התעבורה:

רכב מסוג M1 – רכב מסוג M (רכב מנועי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ויועד להסיע נוסעים), שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר אינו עולה 3,500 ק"ג.

רכב מסוג N1 – רכב מסוג N (רכב מנועי מסחרי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או רכב שצוין ברישיונו כרכב עבודה), שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.

קישורים:

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(הוראת שעה), תשע"ו-2005

תקנות הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(תיקון), התש"ע-2009

סעיף 271א(1) לתקנות התעבורה

חוזר מס הכנסה 1/2010 – המיסוי הירוק – תקנות שווי השימוש ברכב 

שווי השימוש ברכב – חוזר מס הכנסה " שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2015" (בסעיף 11)

רכב חברה – להקת אפליקציה (הקליפ)

 ###

הערה חשובה:

המאמר אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש באמור בו כפוף לתנאי השימוש באתר "דין מקומי"

  עו"ד אסף אבידן – דיני עבודה

 כותב המאמר עוסק בין היתר גם ביצוג מעסיקים ועובדים

אודות AAvidan

A. Avidan Law Office (Asaf Avidan, Engineer and Advocate)
פוסט זה פורסם בקטגוריה עבודה, עם התגים , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.