חובת מסירת הודעה למועמד לקבלה לעבודה

 ב-30/01/2015 יכנס לתוקפו תיקון מס' 6 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002 שבעקבותיו ישונה שם החוק לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002.

התיקון מוסיף לחוק את סעיף 3א הקובע חובת מסירת הודעה בכתב (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או אמצעי טכנולוגי אחר) למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או בחינה).

על המעסיק (הפוטנציאלי) להודיע למועמד על אלה:

 1. אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון – הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה.
 2. הודעה על אי קבלתו לעבודה – לא יאוחר מ-14 ימים שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו תהליכי המיון.

על ההודעה כאמור לכלול לפחות את הפרטים הבאים:

 1. שם המעסיק
 2. שם המועמד לעבודה
 3. מועד תחילת הליכי המיון לעבודה
 4. זהות הגורם שעורך את הליכי המיון אם הוא לא המעסיק
 5. התפקיד או המשרה לגביהם נערכים הליכי המיון
 6. שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו

החובה הנ"ל לא חלה במקרים הבאים:

 1. עבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על 30 ימים
 2. עבודה בענף ההסעדה;
 3. עבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ-25 עובדים;
 4. סוגי עבודות או מקומות עבודה שיקבע שר הכלכלה באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

החוק פורסם ב-16/12/2014 ותחילתו כעבור 45 ימים (כאמור ב-30/01/2015). לגבי הליכי מיון שהחלו לפני יום התחילה וטרם נתקבל אדם לעבודה לפיהם, נקבע בחוק כי הודעה ראשונה לעובד על התקדמות הליכי המיון תימסר חודשיים לאחר יום התחילה.

יש לציין כי לגבי אי קבלה לעבודה החוק לא מתייחס למצב בו אף מועמד לא התקבל לעבודה או שהמשרה בוטלה. יחד עם זאת מאחר והרציונל של התיקון לחוק, כמפורט בהצעת החוק, הוא לאפשר למועמדים לעבודה לכלכל את צעדיהם ולהפחית את אי הודאות הכרוכה בהליכי המיון והקבלה לעבודה, הרי שמן הראוי שתימסר הודעה כזו גם במקרים אלה בהם המשרה הפכה ללא רלבנטית.

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)(תיקון מס' 6), התשע"ה-2014 ט

הצעת חוק הודעה בהליכי מיון וקבלה לעבודה, התשע"ה–2014 ט

###

הערה חשובה – המאמר אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש באמור בו כפוף לתנאי השימוש באתר "דין מקומי"

עו"ד אסף אבידן – עבודה – הודעה לעובד – מועמד לעבודה

כותב המאמר עוסק בין היתר גם בדיני עבודה

אודות AAvidan

A. Avidan Law Office (Asaf Avidan, Engineer and Advocate)
פוסט זה פורסם בקטגוריה עבודה, עם התגים , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.