הסכם קיבוצי וצו הרחבה בעניין עידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות

מיהו אדם עם מוגבלות?

המונח "אדם עם מוגבלות" מוגדר בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כך: "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

 מהי מטרת ההסכם הקיבוצי ועל מי הוא חל?

מתוך מטרה לעודד העסקת אנשים עם מוגבלות ולהגביר את שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות במשק הישראלי ולאור הראיה כי יש לקבוע נורמות ופעולות לשם השגת מטרה זו, נחתם ב-25/06/2014 הסכם קיבוצי בין רשימה של ארגוני מעסיקים במשק לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בדבר עידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. ההסכם ע"פ הוראותיו חל רק על מי שמעסיק 100 עובדים או יותר, אך הצדדים יבחנו גם החלתו בהמשך על מי שמעסיק פחות מ-100 עובדים.

 אם כן נכון לכתיבת שורות אלה "מעסיק" הוא רק מי שמעסיק 100 עובדים או יותר.

 הרשימה הארוכה והמכובדת של ארגוני המעסיקים שההסכם חל על החברים בהם כוללת בתוכה את מרבית המעסיקים המאורגנים במגזר הפרטי בישראל (התאחדות התעשיינים בישראל, איגוד לשכות המסחר, התאחדות בוני הארץ, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל, התאחדות המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל, להב-לשכת אירגוני העצמאיים בישראל, ארגון החברות לאספקת משאבי אנוש בישראל והתאחדות ענף הקולנוע בישראל).

אם מעסיק חבר באחד מהארגונים הנ"ל ולו 100 עובדים או יותר הרי שהוראות ההסכם הקיבוצי חלות עליו ישירות. אלא שנוכח צו הרחבה מיום 21/09/2014 עליו חתם שר הכלכלה, הוראות ההסכם המורחבות לפי הצו חלות על כל מעסיק במשק שמעסיק 100 עובדים או יותר.

 מה הן הוראות ההסכם הקיבוצי שהורחבו לכלל המשק?

 ההסכם הקיבוצי מהווה למעשה ישום של הוראות סעיף 9 לחוק ובין היתר של סעיף (א) שלו הקובע כי "ראה מעסיק כי בקרב עובדיו אין ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של אנשים עם מוגבלות (להלן – ייצוג הולם), יפעל לקידום הייצוג ההולם, לרבות ביצוע התאמות".

 ההסכם קובע כי  מעסיק ימנה אדם מטעמו אחראי על תעסוקת אנשים עם מוגבלות לשם יישום הייצוג ההולם כפי שקובע החוק ולמען שילוב מיטבי וראוי של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה.

 עוד נקבע בו כי ייצוג הולם יחשב ככזה אם בתום השנה הראשונה לכניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי, 2% או יותר מקרב עובדי המעסיק יהיו אנשים עם מוגבלות. בתום השנה השנייה לכניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי, יהיה ייצוג הולם אם 3% או יותר מקרב העובדים יהיו אנשים עם מוגבלות.

 הוראות אלה הורחבו בצו ההרחבה על כלל המעסיקים במשק.

הערה –  כיוון שמדובר בעובדים ובמספרים שלמים עולה מכך שמי שמעסיק 100 עובדים נדרש שביוני 2015 יהיו בקרב עובדיו לפחות 2 אנשים עם מוגבלות, מי משמעסיק בין 101 ל-150 עובדים נדרש להעסיק 3 אנשים עם מוגבלות לפחות וכן הלאה. בשל הקביעה 2% או יותר, נראה שאין לעגל למטה אלא למעלה. דהיינו מעסיק של 120 עובדים לא יוכל לטעון שכיוון ש-2% הם 2.4 עליו להעסיק רק 2 עובדים עם מוגבלות (ברם יודגש כי זו הבנתו של כותב המאמר בלבד). החל מיוני 2016 המספר עולה ל-3% או יותר.

כאמור ההסכם הקיבוצי לא חל על מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים וכך גם צו ההרחבה.

 מעסיק בענף הבניין

לגבי מעסיק בענף הבניין נקבע בצו ההרחבה כי לא יימנו עובדים המועסקים במקצועות התפסנות, רצפות, בנאות, טיח וברזל. על כן חברת בניה או חברת ביצוע שהוראות ההסכם חלות עליה מכוח צו ההרחבה ומונה את עובדיה לצורך צו ההרחבה, כל אלה לא יבואו במניין.

מעסיק עונתי

 לגבי מעסיק עונתי נקבע בצו ההרחבה כי מניין העובדים יבחן ב-1 בינואר לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים.

 העסקה באמצעות מפעל מוגן

 צו ההרחבה קובע כי לעניין הייצוג ההולם, יבואו במניין אנשים עם מוגבלות המועסקים בחצרי המעסיק, לצורך השמה בו, ומתקיימים יחסי עובד-מעביד בינם לבין המפעל המוגן, ובלבד שההעסקה באמצעות המפעל המוגן אינה עולה על 6 חודשים ושנקבע להם שכר שלא יפחת משכר מינימום מותאם וזכויות סוציאליות. "מפעל מוגן" לעניין זה כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום.

 חומר נוסף:

  1. צו ההרחבה מיום 21/09/2014
  2. ההסכם הקיבוצי מיום 25/06/2014
  3. סעיף 9 לחוק לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
  4. סעיף 17 לחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

###

הערה חשובה – המאמר אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש באמור בו כפוף לתנאי השימוש באתר "דין מקומי"

עו"ד אסף אבידן – עבודה – הסכם קיבוצי – צו הרחבה

כותב המאמר עוסק בין היתר גם בדיני עבודה

אודות AAvidan

A. Avidan Law Office (Asaf Avidan, Engineer and Advocate)
פוסט זה פורסם בקטגוריה עבודה, עסקים, עם התגים , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.