בקשה לאישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות (ס' 46) לשנת 2014

רשות המסים פרסמה את טופס הבקשה ודברי ההסבר לצורך חידוש האישור להכרה בגוף כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לשנת 2014. את הבקשה יש להגיש לרשות המסים עד יום 01/08/2014 ויש לצרף אליה את כל המסמכים והאמסתכאות המפורטים בדברי ההסבר.

טופס הבקשה ודברי ההסבר.

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מקנה זיכוי מס בגין תרומה מעל סכום מסוים (כיום מעל 180 ש"ח). אם מדובר ביחיד הזיכוי הוא בשיעור של 35% מסכום התרומה ואם מדובר בחברה הזיכוי הוא בשיעור מס החברות (הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה – כיום 26.5%).

כל זאת עד תקרה של 30% מהכנסה החייבת של התורם באותה שנה או תקרה בסכום קבוע (כיום 9 מליון ש"ח) לפי הנמוך. סכום שעולה על התקרה יזוכה מהמס בשלוש השנים הבאות במגבלת התקרה לסך התרומות בכל אחת מהן.  קבלת הזיכוי מותנית בכך שהתרומה ניתנה לקרן לאומית או למוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה:

  • חבר בני-אדם של 7 לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה-  "קרוב" – בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה
  • קיימים ופועלים למטרה ציבורית;
  • נכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד;
  • מגישים דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם להנחת דעתו של פקיד השומה ע"פ תקנות שהתקין שר  האוצר.

סעיף 46 מאפשר לעמותות וחל"צים לגייס תרומות לשם פעילותן ולתורמים ליהנות מהזיכוי במס, אם העמותה/החל"צ מחזיק באישור תקף של רשות המסים המכיר בו כמוסד ציבורי.

 הערה חשובה – השימוש במידע הנ"ל כמו גם בתכנים אחרים באתר כפוף לתנאי השימוש שפורסמו באתר "דין מקומי" והחלים גם על תכני אתר זה – לתנאי השימוש לחצו כאן.

אודות AAvidan

A. Avidan Law Office (Asaf Avidan, Engineer and Advocate)
פוסט זה פורסם בקטגוריה מסים, עמותות, תאגידים, עם התגים , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.