יזהר המוכר (היודע על אי התאמה)

"בעימות שבין מוכר-מפר שידע  (או היה עליו לדעת) בעת גמירת החוזה את דבר קיומן של עובדות מסוימות, אותן לא גילה לקונה – לבין רשלנות הקונה שלא בדק ולא גילה אותן עובדות (ואפילו הצהיר שעשה כן) – יד הקונה על העליונה. הוא זכאי לפיכך למלוא התרופות המוקנות בדין לנפגע עקב הפרה בשל אי-התאמה, ובכללן: ביטול החוזה, בצירוף השבה ופיצויים מוסכמים. במקרה שכזה – אין לייחס אשם תורם לחובת הקונה". כך קבע בית המשפט העליון בדעת רוב בפסק דין שניתן לא מכבר.

העסקה נשוא פסק הדין הייתה עסקה של רכישת בית כאשר התברר לקונים לאחר השלמת הקניה כי קומה שלמה בבית נבנתה ללא היתר. השאלה שנדונה הייתה האם סעיף 16 לחוק המכר הוא קוגנטי (דהיינו שלא ניתן להתנות עליו) והאם ניתן לייחס לקונה למרות זאת "אשם תורם" (בדיני הנזיקין זוהי דוקטרינה סטטוטורית הקבועה בפקודת הנזיקין), על מנת לחלק את האחריות בין הקונה למוכר. 

סעיף 16 לחוק המכר קובע כך:

"היתה אי-ההתאמה נובעת מעובדות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליהן בעת גמירת החוזה ולא גילה אותן לקונה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיפים 14 ו-15 או בכל הסכם, ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה".

נקבע כי ע"פ סעיף 16 לא נדרשת ידיעה ממשית מצדו של המוכר על אודות אי ההתאמה ודי בהוכחת יסוד נפשי של רשלנות על מנת לחייב את המוכר באחריות מלאה כלפי הקונה.

עוד נקבע כי על-פי לשונו ועל-פי תכליתו של סעיף 16 הוא אינו מאפשר לזקוף 'אשם תורם' לחובת הרוכשים בגין הצהרותיהם בחוזה המכר כי בדקו את הנכס.  חוק המכר שולל לחלוטין את ההשקפה של 'יזהר הקונה', ומתיר לקונה להסתמך באופן בלעדי על תיאור הממכר בפי המוכר, ועל החיובים המוסכמים בחוזה.
הדין לא יהיה שונה, לפי חוק המכר, גם אם היתה לקונה הזדמנות סבירה לבדוק את הממכר והוא לא ניצל אותה, או שניצל אותה אך עקב רשלנותו לא גילה את הפגם בממכר. סעיף 16 מכריז על האופי הקוגנטי של אחריות המוכר ולא ניתן להתנות על זכותו של הקונה להסתמך על אי ההתאמה.

בפסק הדין נקבע עוד כי מהשוואת לשון סעיף 16 ללשון סעיף 15 לחוק המכר (אי התאמה נסתרת) וכן מהסיפא של סעיף 16, ניתן ללמוד על כוונת המחוקק שאחריותו של המוכר תתגבש ללא קשר לשאלה האם אי ההתאמה ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה אם לאו, ללא קשר לרשלנותו של הקונה בבדיקת מצב הנכס. כן צויין כי בחקיקת סעיף 4 לחוק המכר דירות, תשל"ג-1973, ניתן משנה תוקף להוראה הכללית בדבר אי ההתאמה שבסעיף 16 לחוק המכר וההרמוניה החקיקתית מחייבת להשקיף פרשנית על שתי ההוראות יחדיו (כמבטלים את עיקרון "יזהר הקונה" בדיני המכר בישראל).

ע"א 8068 עיני נ' שיפריס (פורסם בנבו, 11/02/2014)

###

הערה – כל המידע לעיל אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והעושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו שלו. השימוש במידע כפוף לתנאי השימוש של אתר "דין מקומי" בשינויים המחוייבים – לקריאת תנאי השימוש לחצו כאן. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ אישי המתאים לנסיבות המקרה בדף צור קשר או באמצעות פרטי ההתקשרות.

אודות AAvidan

A. Avidan Law Office (Asaf Avidan, Engineer and Advocate)
פוסט זה פורסם בקטגוריה חוזים, מכר, עם התגים , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.