החלטות מיסוי חדשות – הקצאת אופציות לעובדים

רשות המסים פרסמה תמציות של 2 החלטות מיסוי חדשות בעניין הקצאת אופציות לעובדים – אחת בנושא מנגנון התאמות במחיר המימוש והשניה בנושא הקצאת מניות בכורה. שתי ההחלטות עוסקות בהקצאת אופציות לעובדים שאינם בעלי שליטה ובתוכניות שמלכתחילה עמדו בתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

בהחלטת מיסוי 5286/13 נקבע שמנגנון התאמה, כך שבעת ההקצאה נקבע מראש מנגנון התאמה קבוע לתוספת המימוש של האופציות, על פיו תחול תוספת מימוש גדלה ב-% מסויים מדי שנה בשנה, עומדת בתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה בתנאים שנקבעו בהחלטה – לקריאת תמצית החלטת המיסוי לחצו כאן.

בהחלטת מיסוי 2983/13 נקבע שהחלפת מניות בכורה מסוג אחד שיוחלפו במניות בכורה מסוג שני על מנת ליצור אחידות בהקצאת מניות בכורה לעובדים, תהווה אירוע מס הן במישור החברה לעניין חבות הניכוי במקור ובן במישור העובדים. עם זאת, חבות המס בשל אירוע זה תחושב, תנוכה במקור ותשולם רק בגין האופציות החדשות, במועד מימושן בפועל לקריאת תמצית החלטת המיסוי – לחצו כאן.

לתשומת הלב: 

  1. החלטת מיסוי הינה החלטה בכל הנוגע לחבות המס, תוצאות המס או ההשלכות על חבות המס בשל פעולה, שביצע מבקש החלטת מיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו, הכל לפי החלק השני-ב' לפרק ט' בפקודת מס הכנסה.
  2. כאמור באתר ראשות המסים – "התמציות אינן כוללות את כל התנאים, המגבלות והנסיבות שנכללו באותן החלטות מיסוי, יחד עם זאת, יכול הציבור הרחב לצפות שרשות המסים תנהג בסוגיות המתוארות באותו אופן שפורסם בתמציות החלטת מיסוי, בכפוף לקיום מערכת נסיבות דומות ובתנאים שנקבעו, כך שמוצגת למעשה עמדתה הרשמית של רשות המסים בסוגיות העקרוניות המתוארות".

###

הערה – כל המידע לעיל אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והעושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו שלו. השימוש במידע כפוף לתנאי השימוש של אתר "דין מקומי" בשינויים המחוייבים – לקריאת תנאי השימוש לחצו כאן. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ אישי המתאים לנסיבות המקרה בדף צור קשר או באמצעות פרטי ההתקשרות.

אודות AAvidan

A. Avidan Law Office (Asaf Avidan, Engineer and Advocate)
פוסט זה פורסם בקטגוריה חברות, עבודה, תאגידים, עם התגים , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.